Wena le Dithuso tsa Puso Ka Madi

Ketapele Thuso ya batho ka madi, ke go duelwa ga lotseno ke puso go batlhoki go ya ka mefuta ya dithuso tse di farologaneng. Dithuso tse tsa puso, di duelwa ke ba ga South African Social Security Agency go: bagodi; batho ba ba nang le bogole; bagale ba ntwa; batlhokomedi ba bana ba ba naleng … Read more