Indlela Yokuthola Umsebenzi eNingizimu Afrika: IziNyathelo Ezicacile NeziSebenzayo

Ukufuna umsebenzi eNingizimu Afrika kudinga umzamo ohleliwe nokusetshenziswa kwemithombo ehlukahlukene yemisebenzi.

Kungakhathaliseki ukuthi umuntu ungumfundi osanda kuthola iziqu, umsebenzi onolwazi, noma ozingela amathuba amasha enkundleni yomsebenzi, ukwenza inqubo yokufuna umsebenzi ibe ngeyokushintshisana nokusebenziseka kubalulekile.

Kukhona izinkundla zokusebenza eziku-inthanethi eziqhuba ukufinyelela kulolu lwazi oludingeka, ezinjenge-Careers24 ne-PNet, ezinikela ngamathuba emisebenzi kubantu abaningi eNingizimu Afrika.

A person browsing a computer with "job search" on the screen, surrounded by a map of South Africa and a list of potential employers

Read more

Ukuqondiswa Okusheshayo Kokuthola Imali

Kwezimali ezisekelweni zaseNingizimu Afrika, amabhange kanye nezinye izikhungo zezimali zinikela ngemalimboleko yomuntu siqu njengesixazululo sezidingo zezimali zabathengi.

Lemali mboleko ihloselwe ukuphatha izidingo ezahlukahlukene, kusukela kwizindleko ezingalindelekile kuya ekugcwaliseni amaphrojekthi akhethekile afana nokuvula amabhizinisi amancane, ukufunda ngaphezulu, noma ukulungisa ikhaya.

A hand holding a personal loan application form with a pen, a bank logo in the background, and a smiling customer representative

Read more

Umshwalense Wemngcwabo eNingizimu Afrika: Isiqondiso Sokuzikhethela Iplan Esifanele

Eminingi imindeni eNingizimu Afrika igcina isibophezele emigomeni yomshwalense wombhedo onikeza ukuthula kwengqondo ngesikhathi sokufelwa.

Umbhedo, njengomcimbi obalulekile wamasiko, ungabiza kakhulu, kodwa ngomshwalense ofanele wombhedo, izindleko zingagcinwa zingabi yinkinga eyengeziwe ngesikhathi sobunzima.

Imikhiqizo yomshwalense wombhedo isikhona ukuze inikeze ukumboza okufanele namafemu anjenge-Sanlam, Capitec Bank, kanye ne-Old Mutual anakho lokhu ukunikeza.

A group of mourners gather under a large tent in a South African village, surrounded by colorful floral arrangements and traditional funeral cover decorations

Read more

Ukuhlaziywa Kwemalimboleko yeCapfin: Ukuveza Izixazululo Zezimali Zamathuba Okudinga Imali Ngokushesha

ICapfin ngumhlinzeki wezinsizakalo zezimali owaziwa ngokunikeza izimalimboleko zomuntu siqu kubantu abadinga usizo lwezezimali. Izimalimboleko zabo zomuntu siqu zingafika ku-R50,000 futhi zenzelwe ukuthi zifinyeleleke futhi zilawulwe kalula ababolekisi. Njengoba igxile ekucaciseni, iCapfin iqinisekisa ukuthi imikhiqizo yayo yemalimboleko iza ngaphandle kwezindleko ezifihliwe, okwenza kube lula kumakhasimende ukuqonda ngokunembile ukuthi ayikhokhela ini. Amakhasimende angaphatha kalula izimalimboleko azo, ngenxa … Read more

Izimalimboleko zeKaelo: Ukubolekisa Okwenziwe Ngokwezifiso Ngamanani Ancintisanayo

Ukuhamba komhlaba wezezimali kungaba yinto enzima, kodwa Izimalimboleko zeKaelo zinikeza intambo yokusindisa kulabo abadinga ukukhuphula kwezimali. Banikeza izinketho zokubolekisa ezifinyelelekayo ezihambisana nezidingo ezahlukahlukene, kungaba ngokwezimo ezingalindelekile noma izindleko ezihleliwe. Ngohlelo lwabo lokufaka izicelo olulula nesikhathi esisheshayo sokuphendula, Izimalimboleko zeKaelo zenza kube lula kubabolekisi ukuthola izimali ngaphandle kokuhlupheka okuvamile. Bazibophezele ekubolekiseni ngendlela efanele, baqinisekisa ukuthi amakhasimende … Read more

AMAQHINGA ESTOKVEL: UKWANDISA ISICELO SEZOMPHAKATHI ENINGIZIMU AFRIKA

Isitokvel singumhlanganisela wesiko laseNingizimu Afrika wokonga noma ukutshalisa imali lapho amalungu akhokha inani elivunyelwene ngalo lemali kufakwe esikwameni esisemthethweni. Umlando wesitokvel uqala kusukela ekuqaleni kwenkulungwane yama-19 futhi kusukela ngaleso sikhathi saba yingxenye yenhlalo yaseNingizimu Afrika. Sisebenza njengesiko lesizinda semali lapho amalungu angedibanisa izinsizakalo zawo ezinhloso ezahlukahlukene ezifana nokuthengela izinto eziningi, imicimbi yomphakathi, noma ukusiza ngokwezezimali. … Read more

Wena Nesibonelelo sakho 

Isethulo Usizo Lukahulumeni lokulwa nobubha (Social Assistance) liwukudluliswa kosizo ngendlela yezibonelelo (grants). Kusukela mhla zingu 01 Mbasa 2006 izibonelelo zika kahulumeni zikhokhwa i-South African Social Security Agency (SASSA) okuwuphiko luka hulumeni olubhekelele ukubhaliswa nokukhokhwa kwezibonelelo. I-SASSA uPhiko lomphakathi ka-section 3A, egxile ekuqinisekeni ukuthi uhulumeni ukhokha isibonelelo esifanele, kumuntu ofanele, endaweni okuyoba lula kumuntu ukufinyelela kuyo, … Read more